• Diagnoza psychologiczna osób dorosłych
  • Badania psychologiczne na broń
  • Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych
  • Rehabilitacja neuropsychologiczna osób dorosłych
  • Terapia afazji

mgr Sylwia Pyrtek
terapeuta poznawczo-behawioralny
specjalista neuropsychologii klinicznej

img/lt.gif img/rt.gif

PUBLIKACJE PSYCHOEDUKACYJNE

Filip i Tina - Detektywami! Książeczka aktywności dla dzieci o zwyrodnieniu czołowo-skroniowym (FTD),
Tiffany Chow & Gail Elliot
ZA DARMO

Polecamy broszury Oxford Coginitive Therapy Centre (OCTC), jednego z ważniejszych ośrodków terapeutycznych, który pozostaje skoncentrowany na stosowaniu terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce klinicznej, jak również rozwijaniu tego podejścia terapeutycznego i poddawaniu go badaniom naukowym.

Zrozumieć napady paniki, David Westbrook & Khadija Rouf

Jak radzić sobie z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, David Westbrook & Norma Morrison

Zasady zamawiania

img/lb.gif img/rb.gif

Badania na broń | Neuropsychologia | Terapia poznawczo-behawioralna | Publikacje psychoedukacyjne | Kwalifikacje | Kontakt

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA - ul. Francuska 2 / 62, 40-010 Katowice, Obszar działania: Śląsk, , tel. 532 911 364
© Copyright 2008 Prywatna Praktyka Psychologiczna