• Diagnoza psychologiczna osób dorosłych
  • Badania psychologiczne na broń
  • Terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych
  • Rehabilitacja neuropsychologiczna osób dorosłych
  • Terapia afazji

mgr Sylwia Pyrtek
terapeuta poznawczo-behawioralny
specjalista neuropsychologii klinicznej

img/lt.gif img/rt.gif

Kwalifikacje

W trakcie stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk Medycznych (Wydziału Lekarskiego) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Certyfikat TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors (Santa Cruz, USA), 2018 r.
Certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) nr 71, 2017 r. (Utrecht, Holandia)
Dyplom specjalisty w dziedzinie neuropsychologii klinicznej, 2017 r.
Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) nr 428, 2016 r.   
IV-letnie szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych, lata 2008-2012
Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie,
Oxford Cognitive Therapy Centre (Oxford, Wielka Brytania)
Uzupełniające szkolenie specjalizacyjne w psychologii klinicznej, zakres neuropsychologii klinicznej, lata 2012-2014
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych,
o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2008 r.
rejestr Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, 2008 r.


I stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, 2005 r.
magister psychologii, 1998 r.

Przynależność do:
    TLC Foundation for Body-Focused Repetitive Behaviors
American Psychological Association, Division 40 – Society for Clinical Neuropsychology
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Polskie Towarzystwo Psychologiczne


Wybrane szkolenia dodatkowe
„Language testing during awake brain surgery”
Future Learn, University of Groningen, University Medical Center Groningen

„The many faces of dementia”
Future Learn, University College London

 „Najnowsze trendy w psychoterapii zaburzeń lękowych”
Paul Salkovskis, University of Bath

„Wprowadzenie do psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP)”
Jonathan W. Kanter, University of Washington

„Obraz ciała w terapii poznawczo-behawioralnej – dysmorfofobia i pokrewne problemy.”
Rob Willson, Body Dysmorphic Disorder Foundation

„Zaburzenia lękowe u osób dorosłych – podejście metapoznawcze”
Eamonn Butler, Trinity College Dublin

„Terapia poznawczo-behawioralna PTSD”
Martina Mueller, Oxford Cognitive Therapy Centre

„Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, lęk o zdrowie”
David Westbrook, Oxford Cognitive Therapy Centre

„Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej: wywiad i sformułowanie”
David Westbrook, Esther Riggs, Oxford Cognitive Therapy Centre

img/lb.gif img/rb.gif

Badania na broń | Neuropsychologia | Terapia poznawczo-behawioralna | Publikacje psychoedukacyjne | Kwalifikacje | Kontakt

PRYWATNA PRAKTYKA PSYCHOLOGICZNA - ul. Francuska 2 / 62, 40-010 Katowice, Obszar działania: Śląsk, , tel. 532 911 364
© Copyright 2008 Prywatna Praktyka Psychologiczna